Senior Full Stack Developer

Senior Full Stack Developer

localization_blue.png

Localization in the city centre

bulb.png

Skills

desc.png

Job description

Our client is a company that implements several large, ambitious technological projects. One of them is a training platform for business, created in an innovative way, with the latest trends and conditions for business and training in mind.

tasks.png

Tasks

 1. writing from scratch and developing an application for online training in a mobile and web version

 2. working with tools - AWS, Rails and React

 3. monitoring and creating technical documentation

 4. introducing proprietary solutions

methodology_dark.png

Requirements

 • Minimum 3 years of commercial experience in Ruby on Rails

 • Commercial experience with React framework (with hooks)

 • Knowledge of AWS or a similar cloud

 • good command of the English language enabling communication

 • commercial experience working in Scrum / Kanban

 • experience in working with NoSQL, serverless and Python is welcome

 • proactivity, willingness to implement new tools and solutions and ownership

bonus.png

We offer

 • 100% remote work or in our offices (Rzeszów / Białystok) - as you prefer

 • Full time

 • Form of employment: B2B or employment contract

 • Salary 16,000 - 27,000 PLN net + VAT (B2B)

 • Flexible working hours

 • Work in a company that implements large, well-financed and innovative projects

 • Professional development under the supervision of mentors

 • A real impact on the shape of the product and cooperation

Frame 1577 (1).png

We are waiting for you!

Find your team, we are waiting for you here at Kruko.

character 23 1.png

Informujemy, że administratorem danych jest Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 al. Rejtana 36, (dalej jako "administrator")

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

Oraz o wyrażenie zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Rejtana 36, Rzeszów, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Jestem świadom/świadoma tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

This offer not suits you? Let us know you!

Send us your application and we will contact you, when we will find a position for you.

Send CV with insertion Informujemy, że administratorem danych jest Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 al. Rejtana 36...

(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Oraz o wyrażenie zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Rejtana 36, Rzeszów, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Jestem świadom/świadoma tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

to address: rekrutacje+KW@kruko.io our use the button below

Website owner: KRUKO sp.z o.o. Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów; The company is entered into the National Court Register in # Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000856360, Share capital: PLN 5,000.00; NIP 813-384-32-04, REGON 386834039