Product Manager

Product Manager

localization_blue.png

Dogodna lokalizacja w centrum miasta

bulb.png

Umiejętności

desc.png

Opis stanowiska

Kruko is looking to add an immensely talented Product Manager to help direct product development and ensure high return on investment (ROI.) You’ll translate ideas into strategy and features, and follow product development from start to finish. The products we will create together simply do not exist today. This is your chance to fundamentally affect how product innovation occurs across all industries, globally.

tasks.png

Zadania

 • Transforms customer insights and business strategy into actionable user stories

 • Collaborates with engineering and design to unite the teams toward common goals

 • Writes detailed product requirements and specifications documents

 • Effectively scopes work to achieve maximum impact with minimum effort

 • Communicates business intent and provides direction for engineering and quality assurance as development questions arise

 • Documents new features for internal and external user education

methodology_dark.png

Wymagania

 • A bachelor’s degree or equivalent experience, preferably in software engineering, computer science or a related field.

 • Demonstrated experience in a similar position, preferably at a start-up

 • Strong analytical and good problem-solving skills

 • Fluent English

 • You've managed significant product feature sets from concept to value.

 • You know how to develop product requirements and roadmaps; you think right-to-left.

 • You can lead product managers and coordinate with engineering, marketing and other teams.

 • You know how to incorporate feedback and input from customers, partners and in-house teams on product strategy and finding ways to expand product market reach.

 • You’ve demonstrated quantitative & qualitative research skills through prior projects.

 • You're comfortable working in an agile environment and with cross-functional teams.

 • You love clarity and work to drive out guesswork and ambiguity when working with Engineering teams and you’ve been doing this for years.

 • You pay attention to detail but don’t sweat it when things change.

 • You work fast and hard and then move on to the next project.

 • You are guided by experience and design patterns so we don’t reinvent the wheel

 • You are self-directed, self-motivated and thrive on collaborative independence where coming together to brainstorm feeds your own focus work.

 • You champion clarity, consistency, communication and reuse.

 • Bonus points if you have experience with lead generation engines, chatbots, communication/collaboration technologies.

bonus.png

Oferujemy

 • Surround Yourself with Top-Tier Talent

 • Make an Impact on an Industry That Matters

 • Competitive Compensation

 • Global, Culturally Diverse Team

 • Innovative office with the best coffee in town

 • Fruits on Tuesdays, sweets on Thursdays

 • Medical and sports cover

Frame 1577 (1).png

Czekamy na Ciebie!

Znajdź swój zespół. Czekamy na Ciebie w Kruko!

character 23 1.png

Ta oferta nie jest dla Ciebie? Daj się odkryć!

Prześlij do nas swoją kandydaturę, a odezwiemy się, jeśli znajdziemy stanowisko dla Ciebie.

Prześlij CV z dopiskiem Informujemy, że administratorem danych jest Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 al. Rejtana 36...

(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Oraz o wyrażenie zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Rejtana 36, Rzeszów, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Jestem świadom/świadoma tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

na adres: rekrutacje+KW@kruko.io lub użyj buttona poniżej

Informujemy, że administratorem danych jest Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 al. Rejtana 36, (dalej jako "administrator")

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

Oraz o wyrażenie zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Kruko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Rejtana 36, Rzeszów, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Jestem świadom/świadoma tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Właściciel serwisu: KRUKO sp. z o.o. Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w # Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856360, Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł; NIP 813-384-32-04, REGON 386834039